top of page

                                            Ochrona Danych Osobowych

Komunikat w sprawie Ochrony Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Sport-Invest Miłosz Chojnicki, z siedzibą w Gdańsku:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sport-Invest Miłosz Chojnicki, al. Rzeczypospolitej 7D/106 80-369 Gdańsk, NIP 5842303212, REGON 220589531, e-mail: rezerwacje@fabrykatenisa.pl, tel.+48 508007957; zwany dalej Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań  i mogą być udostępnione innym odbiorcom jedynie w zakresie związanym z wykonywaniem działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2., lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gdański Klub Karate w Gdańsku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Z poważaniem,

Miłosz Chojnicki

bottom of page