top of page

REGULAMIN OBIEKTU TENISOWEGO FabrykaTenisa.pl

 1. Kort w hali funkcjonuje cały rok.

 2. Kort jest czynny w sezonie zimowym i letnim: Poniedziałek - Niedziela w godzinach 7.00-24.00.

 3. Kort FabrykaTenisa.pl przeznaczony jest wyłącznie do gry w tenisa ziemnego.

 4. Do gry na korcie uprawnione są osoby fizyczne i instytucje, wynajmujące obiekt zgodnie z cennikiem, stanowiącym integralną część Regulaminu.

 5. Minimalny czas gry na korcie wynosi wynosi 60 min.

 6. Korzystający z obiektu ma prawo wejść na kort dokładnie o godzinie opłaconej i zobowiązany jest opuścić halę o godzinie upłynięcia rezerwacji. Osoby przychodzące na halę nie powinny przebywać przy boisku wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem gry, aby nie przeszkadzać innym osobom grającym w tym czasie.

 7. Na korcie obowiązuje odpowiednie obuwie (niebrudząca, płaska podeszwa) i strój tenisowy.

 8. Obowiązuje absolutny zakaz gry bez koszulki. Osoba z obsługi ma prawo przerwać grę w przypadku braku w/w.

 9. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz wypożyczony sprzęt (rakiety tenisowe, piłki) zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub zakupienia nowego sprzętu jeżeli naprawa nie będzie możliwa.

 10. FabrykaTenisa.pl prowadzi sprzedaż stałych rezerwacji, karnetów oraz wejść jednorazowych według ustalonego cennika.

 11. Opłaty należy dokonać u osoby z obsługi FabrykaTenisa.pl bądź przelewem na nr rachunku bankowego:  11 2530 0008 2049 1010 5755 0001. Ponadto przelew musi zawierać w tytule przelewu: nazwisko, na które dokonano rezerwacji, datę i godzinę rezerwacji.

 12. Przed wejściem na kort, kort musi być opłacony. Zarezerwowany a nie opłacony kort przed grą może być sprzedany innej osobie.

 13. Rezerwację można odwołać najpóźniej na 24 godziny przed daną godziną rezerwacji. Odwołane godziny muszą być odegrane w tym samym sezonie po uzgodnieniu dostępności z FabrykaTenisa.pl

 14. FabrykaTenisa.pl zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej tenisowy lub przyczyny techniczne).

 15. FabrykaTenisa.pl nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach lub w szatni.

 16. Rowery zostawiamy na zewnątrz hali tenisowej w wyznaczonym do tego miejscu.

 17. Na terenie obiektu oraz terenie szkoły na którym znajduje się obiekt obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, przebywania osób nietrzeźwych, spożywania posiłków, śmiecenia, wprowadzania zwierząt.

 18. Użytkownik kortu swoim zachowaniem nie może przeszkadzać innym użytkownikom.

 19. Każda osoba korzystająca z kortu FabrykaTenisa.pl zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania w/w zasad.

 20. Kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga zarząd FabrykaTenisa.pl.

bottom of page