top of page

REGULAMIN STAŁEJ REZERWACJI OBIEKTU FabrykaTenisa.pl

 1. Sezon zimowy w obiekcie FabrykaTenisa.pl trwa od 01 października do 30 kwietnia.

 2. Sezon letni w obiekcie FabrykaTenisa.pl trwa od 01 maja do 30 września..

 3. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie pod numerem: +48 508 007 957 oraz mailowo: rezerwacje@fabrykatenisa.pl

 4. Dokonując stałej rezerwacji wynajmujący podpisuje umowę wynajmu z najemcą określając dzień tygodnia oraz godzinę w których stale przez określony czas będzie korzystał z kortu.

 5. Warunkiem stałej rezerwacji jest wpłata całości kwoty za pierwszy miesiąc w dniu zgłoszenia.

 6. Należność za stałą rezerwację należy opłacić do 5-go dnia danego miesiąca z góry za dany miesiąc.

 7. Opłaty należy dokonać u osoby z obsługi FabrykaTenisa.pl bądź przelewem na nr rachunku bankowego:  11 2530 0008 2049 1010 5755 0001. Ponadto przelew musi zawierać w tytule przelewu: nazwisko, na które dokonano rezerwacji, datę i godzinę rezerwacji.

 8. Posiadacz stałej rezerwacji może dodatkowo rezerwować pojedyncze godziny w ramach dostępności kortów po cenie stałej rezerwacji.

 9. Stałą rezerwację można odwołać najpóźniej na 24 godziny przed daną godziną rezerwacji. Odwołane godziny muszą być odegrane w tym samym sezonie po uzgodnieniu dostępności z FabrykaTenisa.pl (niewykorzystane godziny z sezonu zimowego nie przechodzą na sezon letni i odwrotnie).

 10. Każda osoba korzystająca z kortu FabrykaTenisa.pl zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym obiektu FabrykaTenisa.pl oraz przestrzegania ich zasad.

 11. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

bottom of page